Angerenstein SB

Angerenstein SB

Voordat studenten in de praktijk aan de slag gaan, leren ze de theoretische kennis met Angerenstein Sport en Bewegen. De methode Angerenstein Sport en Bewegen voldoet aan het kwalificatiedossier Sport en bewegen voor niveau 2, 3 en 4 en geeft uw studenten de handvatten die ze nodig hebben in de praktijk. 

;