Angerenstein SB

Angerenstein SB

Actieve studenten kiezen een actieve opleiding. Maar geen opleiding kan zonder theorie. Voordat studenten Sport en Bewegen écht in de praktijk aan de slag gaan, leren ze de theoretische kennis met Angerenstein. De methode Angerenstein Sport en Bewegen voldoet aan het kwalificatiedossier Sport en bewegen voor niveau 2, 3 en 4 en geeft uw studenten de handvatten die ze nodig hebben in de praktijk.